Parsjad projekt

Temeljni cilj projekta Arheološki parki severnega Jadrana- PArSJAd (koda CB017), financiranega iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013, je valorizacija arheološke dediščine obalnega območja severnega Jadrana, od obale Emilije-Romagne do slovenske obale, na enotni in čezmejni način, na podlagi kulturnega načrtovanja kot orodja za nadzor javnih ukrepov v korist privlačnosti in konkurenčnosti obravnavanega ozemlja.

PARTNERSTVO
Vodilni partner projekta je Regione del Veneto / Dežela Veneto, poleg tega pa pri projektu sodeluje še 8 drugih partnerjev:
Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna / Inštitut za umetnostno, kulturno in naravno dediščino dežele Emilije-Romagne,
Comune di Bagnara di Romagna (RA) / občina Bagnara di Romagna,
Comune di Russi (RA) / občina Russi,
Comune di Voghiera (FE) / občina Voghiera,
Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali - Regione Friuli Venezia Giulia / Deželno središče za katalogizacijo in restavriranje kulturne dediščine Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine,
Narodni Muzej Slovenije,
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče / Università del Litorale, Centro di Ricerche Scientifiche,
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije / Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia.